Samling: overvåkingsverktøy

Denne samlingen om overvåkingsverktøy ble gjennomført  4. og 5. juni 2014 på Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport. Lenke til hotelles hjemmeside

Se program

Påmelding og deltakeravgift
Deltakeravgiften dekket UNINETTs utgifter til hotellet, og overnatting for deltakere som ønsket dette.

Følgende priser gjaldt for deltakelse:

  • Deltakelse dag 1, inkludert lunsj: 595 kroner
  • Deltakelse dag 2, inkludert lunsj: 595 kroner
  • Overnatting i enkeltrom, inkludert frokost: 1245 kroner