Samling: Uninett sanntid og eCampus

2. - 4. desember 2014 arrangerte Uninett en felles samling for eCampus og sanntid. Temaer var eCampus opptak, eCampus samhandling og Sanntidskommunikasjon.