Sammenkobling av Feide og lokale innloggingsløsninger vil bedre brukeropplevelsen

UNINETT opprettet høsten 2017 en arbeidsgruppe i sektoren som skulle kartlegge behov, muligheter og implikasjoner ved å sammenkoble Feide og lokale innloggingsløsninger. Dette er et arbeid som har vært etterspurt i sektoren i lang tid, blant annet av prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen og prioriteringsrådet for mellomvare i høyere utdanning.

Det er identifisert flere potensielle gevinster ved sammenkobling, hvor den viktigste er brukeropplevelse. I tillegg vil økt delegering fra Feide til vertsorganisasjonene gi større rom for innovasjon og lokale tilpasninger. Dette er strategisk viktig for å sikre at Feide blir en relevant og foretrukket tjeneste for vertsorganisasjoner med avanserte behov.

Kartleggingsarbeidet

Arbeidsgruppen har nå utredet behov, skissert løsningsalternativer samt sett på gevinster og kostnader ved å tilby en slik sammenkobling. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant vertsorganisasjonene i Feide om samme tema. Gruppen har sett på følgende tre behovsområder:

  • Sammenkobling av Feide med klientinnlogging slik at brukeren automatisk logges på Feide-tjenester etter innlogging på en administrert klient
  • Sammenkobling av Feide med innlogging som brukes på lokale tjenester, både når innloggingen til disse tjenestene går mot lokale kataloger, skyføderasjoner, ID-porten eller andre større ID-leverandører.
  • Større fleksibilitet i samspillet mellom vertsorganisasjonene og tjenesteleverandørene for å gi et utvidet handlingsrom for innovasjon og avanserte løsninger.

LES MER: Informasjon om arbeidsgruppen og dens arbeid

Gruppens anbefaling

Arbeidsgruppen ferdigstilte kartleggingsarbeidet og sluttrapporten før jul. De anbefaler å gjøre et videre arbeid på området, og at tiltakene spisses mot følgende to grupper av vertsorganisasjoner:  

  • Organisasjoner som ønsker fleksibilitet og stor grad av lokale tilpasningsmuligheter. De har høy teknisk kompetanse og økonomisk spillerom. 
  • Organisasjoner som ønsker enkelhet, forutsigbarhet og størst mulig grad av sentralisering. For disse ligger det potensielt store gevinster i å utnytte eksisterende funksjoner i Feide i større grad. 

Sluttrapporten er oversendt Feides samarbeidsråd for behandling. Rapportens funn og anbefalinger vil danne grunnlaget for prioriteringer i det videre arbeidet med Feide. 

Sluttrapporten for sammenkobling av Feide og lokale innloggingsløsninger finner du her