Samtrafikkavtaler

Uninett vil være interessert i å inngå samtrafikkavtale med relevante internettoperatører som etablerer seg ved NIX-punkter i Norge. Dette samtrafikkpunktet drives og administreres av USIT, Universitetet i Oslo.

Forutsetninger for samtrafikk:

  • Egen internasjonal IP-konnektivitet
  • Tilknytningsavtale til NIX.

Operatører som ønsker samtrafikk med Uninett på disse vilkår kan sende en e-post til kontakt@uninett.no hvor aktuell informasjon som skal inn i kontrakten oppgis. Etablering av samtrafikk innebærer at man har akseptert innholdet i avtalen selv om denne ikke er signert av partene.