Sanntid tale

Uninetts tjeneste Sanntid tale gjør det mulig å gjennomføre vanlige telefonsamtaler via forskningsnettet.

Hva er Sanntid tale?

Sanntid tale baseres på SIP, og hovedleveransen er en samordning av telefonsamtaler til og fra telenettet gjennom en sentral, redundant SIP-trunk mot UH-sektorens felles telefonileverandør Telia.

Løsningen benytter åpne standarder, og lar seg interoperere med produkter og løsninger fra ulike leverandører. Konkret har Uninetts tjeneste Sanntid tale løsninger for å koble til alle sentraltypene i sektoren, herunder Aastra, Alcatel, Avaya, Cisco, Asterisk, Kamailio, Microsoft Lync og Microsoft Skype for Business.

Hvem er Sanntid tale for?

Alle med nettilknytning via Uninett kan benytte tjenesten.

Hvordan er tjenesten organisert?

Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Hva forutsetter kjøp av Sanntid tale?

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Tjenesten forutsetter også bruk av Unit-direktoratet sin tjeneste innkjøp og rammeavtaler  

Sanntid tale kan integreres med alle telefonsentraler som benyttes i universitets- og høyskolesektoren.

Pris

Kostnadene ved å drive denne tjenesten fordeles på alle kunder, per nummer per måned. 

Bestill Sanntid tale

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør, og bruk av Unit-direktoratet sin tjeneste innkjøp og rammeavtaler.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene. 

Kontakt support