Sanntidssamling: Ny telefoniavtale

Det er fremforhandlet en ny avtale om leveranse av fast- og mobiltelefoni. Sesjonen vil orientere om avtalens innhold med de økonomiske og praktiske konsekvenser den har for oss. Avtalen inneholder også noen tekniske elementer som ikke går direkte på «summetone». Det vil bli orientert om en fremdriftsplan for overgangen. Det er anledning for spørsmål og diskusjon der det skulle være ønskelig.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 09:00
Varighet: 
90