Sanntidssamling: Verktøy for sanntidskommunikasjon

Sanntidskommunikasjon dreier seg om langt mer enn telefoni. Det er også f.eks. video og chat.  Det er systemer både for ansatte og studenter. Det er verktøy for møteaktivitet og for undervisning. Noen systemer henger sammen, og andre gjør det ikke. Dette er et område med et enormt potensiale for undervisningsinstitusjoner.

I første del av sesjonen orienterer vi om hva som rører seg både nasjonalt og i norden forøvrig. Vi tar en nærmere titt på og demonstrerer noen produkter. Vi åpner for debatt og ønsker at institusjonene som deltar, på forhånd har reflektert noe over både visjoner og hvilke behov de identifiserer innenfor sanntidskommunikasjon og undervisning.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 11:00
Varighet: 
90