Satsingsområde: Data

Data er ett av tre gjeldende satsingsområder for UNINETT, som beskrevet i rullerende handlingsplan Se også oversikt over UNINETTs tjenester innenfor støtte til forskning- og undervisning

Vi skal i samarbeid med dataeierne legge til rette for en håndtering av data i norsk UH-sektor som muliggjør forskning og undervisning i verdensklasse.

  • Vi skal bidra til en informasjonsarkitektur i norsk UH-sektor med gode datamodeller og integrasjoner som sikrer god dataflyt i sektoren.
  • Vi skal sørge for god tilgjengelighet til data gjennom å satse på mobilitet, påloggingløsninger og løsninger for deling, flerbruk og gjenbruk av data.
  • Vi skal fremme en databehandling i sektoren som ivaretar behov for migrasjon, sikkerhet og personvern, samt gode tjenester og løsninger for analyse, lagring og back-up av data.