Satsingsområder for Uninett

Uninett jobber til enhver tid med utvikling innen spesifikke satsingsområder. Disse spesifiseres i selskapets rullerende handlingsplan. Med utgangspunkt i strategi og målbilde har Uninett valgt ut tre områder det satses spesielt på i den neste perioden for å skape verdi for samfunnet: data, sikkerhet og sky.

Data

Vi skal i samarbeid med dataeierne legge til rette for en håndtering av data i norsk universitets- og høgskolesektor som muliggjør forskning og undervisning i verdensklasse.

 • Vi skal bidra til en informasjonsarkitektur i norsk UH-sektor med gode datamodeller og integrasjoner som sikrer god dataflyt i sektoren.
 • Vi skal sørge for god tilgjengelighet til data gjennom å satse på mobilitet, påloggingsløsninger og løsninger for deling, flerbruk og gjenbruk av data.
 • Vi skal fremme en databehandling i sektoren som ivaretar behov for migrasjon, sikkerhet og personvern, samt gode tjenester og løsninger for analyse, lagring og back-up av data.

Sikkerhet

Vi skal bidra til tilfredsstillende IKT-sikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

 • Vi skal satse på operativ sikkerhet gjennom en nasjonal sektor-CERT i kombinasjon med lokale responsteam, nettovervåking og utvikling og implementering av verktøy.
 • Vi skal drive holdningsskapende arbeid i form av informasjon og kampanjer, samt praktisk støtte til etablering og oppfølging av virksomhetenes ledelsessystem for informasjonssikkerhet.
 • Vi skal sikre tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet for data og personopplysninger gjennom databehandleravtaler, kvalitetssikring av tjenester og drift, samt gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser.
   

Nettsider:

 

Sky

Vi skal bidra til at norsk universitets- og høgskolesektor kan ta ut gevinster av skyteknologi og skytjenester gjennom å utforske og anvende teknologien og tjenestene, samt etablere sikre, skybaserte løsninger og tjenester for sektoren.

 • Vi skal hjelpe sektoren ut i skyen gjennom å tenke sky først. Vi skal etablere, utvikle og bruke kapasitet og kompetanse i Uninett og UH-sektoren innenfor skybaserte løsninger og tjenester og tilhørende teknologi- og kompetanseområder, blant annet innenfor jus og sikkerhet.
 • Vi skal understøtte et variert behov for skybasert infrastruktur i sektoren, og knytte det sammen med en mellomvareplattform som imøtegår sektorens forventinger til samspill mellom tjenester.
 • Vi skal etablere en skymegler og et system for kompetent utvikling, forvaltning og formidling av en portefølje av brukerorienterte, skybaserte tjenester for og i UH-sektoren.

 Se eget nettsted for UH-sky og skytjenester: www.uninett.no/sky