Satsingsområder for UNINETT

UNINETT jobber til enhver tid med utvikling innen spesifikke satsingsområder. Disse spesifiseres i selskapets rullerende handlingsplan.

Med utgangspunkt i strategi og målbilde har UNINETT valgt ut tre områder det satses spesielt på i den neste perioden for å skape verdi for samfunnet.