Satsingsområder for Uninett

Uninett jobber til enhver tid med utvikling innen spesifikke satsingsområder.  Disse henger tett sammen med Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi og operasjonalisering av denne.

Se menyen for spesifikke satsingsområder