Seminar om digital eksamen

Uninett arrangerte et todagers erfaringsseminar om digital eksamen 12. og 13. januar 2015.

Hovedformålet med seminaret var at ulike leverandører av systemer for digital eksamen skulle få presentere sine produkter og skape en arena for erfaringsutveksling institusjonene i mellom.