Seminar om digital eksamen

Tid: Mandag 12. til tirsdag 13. januar 2015

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Til hovedsiden for digital eksamen

UNINETT arrangerte et todagers erfaringsseminar om digital eksamen 12. og 13. januar 2015.

Hovedformålet med seminaret var at ulike leverandører av systemer for digital eksamen skulle få presentere sine produkter og skape en arena for erfaringsutveksling institusjonene i mellom.

Opptak/streaming
Det vil ikke være direkte streaming av seminaret, men alle leverandørpresentasjoner vil bli gjort tilgjengelig i ettertid.

Betaling
Egenbetaling*: kr. 400 pr. person pr. dag (* til dekking av utgifter til møtelokaler, lunsj etc.)