Rammeavtale for servere

UNINETTs rammeavtale for servere og tilknyttede tjenester.
Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 21. januar 2015 til 12. mai 2018

Avtalen kan forlenges med 1 år, maksimalt til 12. mai 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Dustin Norway
Produsent Lenovo/IBM
Dustin Norway
69278000
Avtaleansvarlig Roar Meland
92 84 10 06
Dell
Produsent: Dell
Espen Schanke
93 03 52 94
Evry Norge
Produsent: HP
Ella Lind
92 89 93 29
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom Virksomheten og valgte leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no