Om Uninett Sigma2 AS

Uninett Sigma2 AS administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning og datalagring. Arbeidet er organisert i infrastrukturaktiviteter, finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere.  Virksomheten drives ikke-kommersielt. Sigma2 er et datterselskap av Uninett og har hovedkontor i Trondheim.

Uninett Sigma2 tilbyr tjenestene tungregning og datalagring til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ved norske universiteter og høgskoler, samt andre organisasjoner og prosjekter med offentlig finansiering.

Til Sigma2 sine nettsider, www.sigma2.no

Oppdraget er gitt av Norges Forskningsråd, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. I tillegg koordinerer selskapet den norske innsatsen i europeiske forskningsinfrastrukturer som Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) og European Collaborative Data Infrastructure (EUDAT). 

Uninett Sigma2 sitt styre:

  • Tom Are Røtting, Uninett AS
  • Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet (styremedlem)
  • Terese Løvås, NTNU (styremedlem)
  • Morten Dæhlen, UiO (styremedlem)
  • Nathalie Reuter, UiB (styremedlem)
  • Øyvind Hennestad, Sinef
  • Juni Palmgren, Karolinska Institutet, Stockholm