Sigma2 rekrutterer

Sigma2 søker Leder EuroHPC Kompetansesenter

UNINETT Sigma2 AS (Sigma2) har det overordnede og strategiske ansvaret for å etablere, utvikle og lede et nasjonalt kompetansesenter for høykapasitets beregningstjenester (HPC - High Performance Computing og HPDA - High Performance Data Analytics). Nå søker Sigma2 leder for dette kompetansesenteret.

Senteret er finansiert av Næringsdepartementet og EU. Senteret etableres med utgangspunkt i eksisterende senter, som har fokus mot akademia og forskningsinstitutter.

Det nasjonale kompetansesenteret skal yte tjenester spesielt til industrien, men også for akademia, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter. Etableringen er del av et EU-samarbeid (National EuroHPC Competence Centres), der tilsvarende sentre etableres i flere land. Det skal legges vekt på samarbeid mellom disse sentra. Kompetansesenteret skal samarbeide med norske partnere for å sikre industriell utnyttelse av den etablerte kompetansen og kapasiteten. Eksempler på anvendelsesområder der beregningsvitenskap kan benyttes er avanserte modeller til bruk i industrien, smitte- og pandemimodeller, turbulensberegninger, lakselusspredning, klimamodellering, katastrofeberegninger, mm.

Som leder vil du bli en del av og operere i et internasjonalt miljø. Både prosjektet og stillingen kjennetegnes ved et stort samfunnsansvar. Arbeidssted vil være Trondheim, arbeidsspråket er norsk og stillingen krever meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Arbeidsoppgaver

Du vil være ansvarlig for å

 • Etablere, lede og utvikle det nasjonale HPC-senteret
 • Videreutvikle senterets forretningsmodell
 • Utvikle formidlingsaktiviteter i regi av kompetansesenteret
 • Etablere, utvikle og fasilitere samarbeidet med eksterne partnere av kompetansesenteret
 • Legge til rette for samarbeidet med tilsvarende kompetansesentra i andre land
 • Koordinere og tilby nødvendige kursaktiviteter

 

Kvalifikasjoner 

 • Dokumentert ledererfaring og flere år med prosjektledererfaring
 • Erfaring med kommunikasjon, formidling og nettverksbygging
 • Kjennskap til og gjerne kunnskap om HPC/HPDA
 • Høyere utdannelse, gjerne en MSc grad eller høyere innen naturvitenskap eller datateknologi. Lang, riktig og variert erfaring kan kompensere for formell utdannelse

 

Personlige egenskaper 

 • Selvstendig, organisert, strukturert med analytiske ferdigheter
 • Tar initiativ og ansvar
 • Resultatorientert med gode kommunikasjonsevner og god organisasjons- og forretningsforståelse
 • En utpreget motivator, innovativ og god til å inspirere
 • God på organisasjon, ledelse, samarbeid og team-utvikling
 • God gjennomføringsevne og i stand til kontinuerlig å drive utviklings- og forbedringsarbeid
 • Attraktiv å jobbe sammen med og kan fungere som en tiltrekningskraft på ønsket kompetanse

 

Vi tilbyr 

 • Faglige utfordringer i et hyggelig og høykompetent arbeidsmiljø
 • Vi legger til rette for at medarbeiderne skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og menneskelig
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Vi legger sterkt vekt på å utvikle arbeidsmiljøet. Vi jobber for mangfold når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad.

Search House garanterer konfidensiell behandling av søkere, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens første fase.

 

Søknadsfrist:
26. april 2020.

 

Kontaktinformasjon:

Jo Temre  
Partner/seniorrådgiver Search House AS    
Mobil: (+47) 915 12 859 
  
E-post: temre@searchouse.no

Eilif Solem
Partner/seniorrådgiver Search House AS
Mobil: (+47) 992 20 202

E-post: solem@searchhouse.no

Gunnar Bøe
Daglig leder UNINETT Sigma2
Mobil: (+47) 911 87 850
E-post: gunnar.boe@uninett.noUninett-konsernet leverer avanserte infrastrukturtjenester til norsk kunnskapssektor. Konsernet eies av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning, og består av morselskapet og to datterselskaper, Sigma2 AS og Norid AS. Brutto omsetning i 2019 var 317 MNOK. Omsetning for Sigma2 var 122 MNOK. Selskapene er samlokalisert i Teknobyen i Trondheim og har pt. 94 ansatte.

UNINETT Sigma2 AS administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr tjenester innen beregningsvitenskap (HPC) og datalagring. Arbeidet med e-infrastrukturen er finansiert av Forskningsrådet og samarbeidspartnere NTNU, UiB, UiO og UiT.

Virksomheten drives ikke-kommersielt og har 9 ansatte.

UNINETT Sigma2 AS sine kjerneverdier er åpenhet, kundeorientering og samfunnsansvar.

Se: www.sigma2.no