Sikkerhet: nysatsing på statsbudsjettet - sesjon 2

  • Gjennomgang av bakgrunn for sikkerhetssatsingen og tildeling av midler i statsbudsjettet.
  • Presentasjon av ulike sikkerhetsmessige problemstillinger vi ser i dag, og hva som er tenkt og gjort rundt satsingens innhold. Dette inkluderer også hva som er behandlet i fagutvalget for informasjonssikkerhet, som senere også skal legges frem for digitaliseringsstyret.

Vi kjører plenumsdebatt med fokus på behovene i sektoren og fra myndighetene, og videre på hvordan vi kan organisere et enda tettere samarbeid for å møte behovene på en effektiv måte.

Møt opp, og vær med på å påvirke prioriteringene og hvordan programmet skal utformes!

Tid: 
Mandag, januar 14, 2019 - 15:30
Varighet: 
90