Sikkerhetsforum (heldags). Rom: Olav Tryggvasson II

Sesjonsleder: Øivind Høiem, KDs Tjenesteorgan

Dette er en møteplass for alle som jobber med informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Her vil du bli oppdatert på arbeidet som gjøres i sektoren i forbindelse med GDPR, arbeidet som gjøres gjennom sikresiden.no og andre nyttige innlegg om informasjonssikkerhet. Sekretariatet for informasjonssikkerhet er nå en del av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, etablert 1. januar 2018. Vi gir en oppdatering på hva denne flyttingen fra UNINETT til tjenesteorganet innebærer for institusjonene i UH-sektoren.

09:30 – 10:00 Velkommen, nytt fra sekretariatet - Rolf Sture Normann, Leder for sekretariatet, KDs Tjenesteorgan

10:00 - 10:15 Sikkerhetsmåneden 2018 - Øivind Høiem, KDs Tjenesteorgan og Jorid Bodin, OsloMet

10:15 – 11:00 Live hackerdemo - Asbjørn Reglund Thorsen, KDs Tjenesteorgan

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 12:15 Samarbeid om GDPR i UH-sektoren, Tommy Tranvik, KDs tjenesteorgan

12:15 – 13:00 GDPR-erfaringene i FS - Marte Holhjem, KDs tjenesteorgan

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 – 14:45 Erfaringer fra innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet - Tommy Walvåg, NTNU

14:45 – 15:30 Plenumsdiskusjon: Ny rolle for Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Hvilke behov og utfordringer kan oppstå sett i fra institusjonenes ståsted?

15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 16:30 Trusselbildet – Hvordan adressere trusselbildet med styringssystem for informasjonssikkerhet - Christoffer Hallstensen, NTNU

16:30 – 17:00 Sikresiden.no informasjon og workshop - Jorid Bodin, OsloMet

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
Varighet: 
450