Årlig sikkerhetsforum

UNINETT er sekretariat for informasjonsikkerhet i universitets- og høgskolesektoren. Hvert år arrangerer vi Sikkerhetsforum – et årlig treffpunkt for sikkerhetsansvarlige og andre innenfor dette fagfeltet på norske universiteter og høgskoler.