Årlig sikkerhetsforum

NB! Sekretariat for informasjonsikkerhet i universitets- og høgskolesektoren er overført til Unit- Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Se www.unit.no for nærmere informasjon om SIkkerhetsforum