Webinar om cybersikkerhet

Sikkerhetswebinar 15. og 20. oktober

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober arrangerer Uninett AS og Unit to webinarer om cybersikkerhet i kunnskaps-Norge. Programmet byr blant annet på en introduksjon til Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning. gode tips for en sikrere hverdag, samt gjennomgang av privacy shield-situasjonen. Deltakelse er gratis, men krever påmelding.

 

- Vi opplever stor etterspørsel etter møter om ulike temaer innenfor cybersikkerhet, og håper at så mange som mulig har anledning til å delta disse to dagene. Hvert webinar har et maks antall deltakere på 500, så her er det først til mølla med påmelding! Det sier prosjektleder i Uninett, Jørgen Nilsen.


Program torsdag 15. oktober:

Vi starter med en introduksjon til Cybersikkerhetssenteret for forskning og høyere utdanning som er under etablering gjennom den 4-årige sikkerhetssatsingen. Deretter vil Asbjørn Reglund Thorsen som er CISO i Unit fortelle litt om praktisk sikkerhet i hverdagen. Til slutt vil Ingrid Olsen Fossum i Unit fortelle om Privacy Shield, som har vært et stort tema siden dommen i sommer.


Agenda:

 • 12:00 – 12:10 Kort introduksjon
 • 12:10 – 12:30 Cybersikkerhetssenteret for forskning og høyere utdanning Emil Henry Flakk, Systemingeniør i Uninett AS
 • 12:30 – 13:00 Praktisk sikkerhet i hverdagen Asbjørn Reglund Thorsen, CISO i Unit
 • 13:00 – 13:15 Pause
 • 13:15 – 13:45 Privacy Shield Ingrid Olsen Fossum, Seniorrådgiver Unit
 • 13:45 – 14:00 Oppsummering og spørsmål


Program tirsdag 20. oktober: 

Denne dagen starter vi med gjennomgang av en temarapport fra Tommy Tranvik i Unit. Deretter går vi videre over til temaet kontinutitetsplanlegging, der vil Rolf Sture Normann gir en teoretisk gjennomgang. Asbjørn Reglund Thorsen og Øivind Høiem fra Unit deler sine erfaringer. Dagen avsluttes med et innlegg fra Christoffer Hallstensen som vil fortelle om trusseletterretning fra Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning.


Agenda:

 • 12:00 – 12:10 Kort introduksjon
 • 12:10 – 12:30 Temarapport fra Unit Tommy Tranvik, Seniorrådgiver Unit
 • 12:30 – 13:00 Teori om kontinutitetsplanlegging Rolf Sture Normann, CISO i Uninett AS
 • 13:00 – 13:15 Pause
 • 13:15 – 13:45 Units erfaringer med kontinutitetsplanlegging Asbjørn Reglund Thorsen, CISO i Unit Øivind Høiem, Seniorrådgiver i Unit
 • 13:45 – 14:15 Trusseletterretning fra Cybersikkerhetssenteret for forskning og høyere utdanning Christoffer Hallstensen, Gruppeleder SOC NTNU
 • 14:15 – 14:30 Oppsummering og spørsmål


To ferske blogginnlegg av CISO i Uninett AS:

Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU/EØS er opphevet - hva nå?

Hvordan unngå phishing-angrep?