Sikresiden.no

NB! Uninett er ikke lenger leverandør av denne tjenesten. Forvaltningen ble overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning fra og med 1. januar 2018. Se www.unit.no

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som tilbyr brukervennlig opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i krisesituasjoner. Ved å velge institusjonen du tilhører får du opp lokalt innhold fra eget studiested. UH-sektoren har samarbeidet om å lage innhold som alle kan bruke. Det legger grunnlaget for en felles sikkerhetskultur og vi sparer ressurser og får til mer når vi deler og samarbeider. Studenter og ansatte får personlig handlingskompetanse – kunnskap som kan brukes i ulike situasjoner. Tjenesten leveres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan benyttes av alle universiteter og høgskoler. Den er fra 2018 også tilgjengelig for private høgskoler og offentlige høgskoler som ikke ligger under Kunnskapsdepartementet. Promære brukere er studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler.

Forutsetninger: 

Kunden må stille med lokal redaktør(er) og forplikter seg til å legge inn eller lenke til lokal informasjon og har selv ansvar for at lokal informasjon er oppdatert.

Beskrivelse av tjenesten: 

På sikresiden.no får studenter og ansatte

 • Råd om hva de skal gjøre hvis noe skjer
 • Opplæring i forebyggende sikkerhet
 • Felles inngang til sikkerhetsinformasjon
 • Tilgjengelig på mobilen
 • Informasjon på norsk og engelsk

Emner

 • Lær deg førstehjelp
 • Pågående livstruende vold (PLIVO)
 • Trusler
 • Seksuell trakassering
 • Brannvern
 • Farer på nettet
 • Sikre informasjon
 • Personvern
 • Sikre lokaler og utstyr
 • Sikkerhet på reise
 • Forskningsetikk
 • Opphavsrett
 • Arrangementer
 • Lab, verksted klinikk
 • Smittevern
 • Sikkerhet ved studiestart
 • Sikkerhetsopplæring for faddere
 • Mitt ansvar
 • Sikkerhetsstyring
 • Vurdering av risiko

 

Ved å anskaffe sikresiden.no-tjenesten får din institusjon:

E-læringskurs

 • Ferdige kurs i de fleste emnene. Disse kan tilpasses lokalt
 • Muligheter til å lage egne kurs
 • Dokumentasjon og funksjonalitet for oppfølging av kursgjennomføringen

Opplegg for opplæring i PLIVO – om hva man kan gjøre i
møte med pågående livstruende vold (PLIVO)

 • Instruksjonsfilm
 • Seks e-læringsmoduler

Tilgang til å legge inn lokalt innhold og lenke opp lokale websider

Bistand for å komme i gang

Faglig fellesskap, erfaringsutveksling og påvirkning av løsningen gjennom brukerforum, og bidrag i fagredaksjoner

Informasjons- og reklamemateriell til bruk i intern markedsføring, presentasjoner og kampanjer.
For eksempel informasjonsfilmer, informasjonsplakater til infoskjermer og produksjonsfiler for ulike typer promo-materiell.

Bakgrunn

Universitets- og høgskolesektoren har samme kjernevirksomhet, lovverk og felles krav fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonene sparer ressurser og får til mer når man deler og samarbeider. Fagpersoner innen ulike områder fra institusjoner i universitets- og høgskole-sektoren og UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet har  jobbet sammen i arbeidsgrupper for å lage innholdet til sikresiden.no. Konseptet (design og webløsning) er utviklet for å formidle sikkerhetsinformasjon på en enkel og helhetlig måte. Utviklingsprosjektet har også hatt faglige diskusjoner og fått innspill fra en rekke ulike fagpersoner blant annet fra: Politiet, Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, De nasjonale Forskningsetiske komiteene, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Overgrepsmottaket i Oslo og Lykkepromille.

Lenke til sikresiden.no

Kostnad: 

I 2018 er sikresiden.no inkludert for institusjoner som har kjøpt tjenesten «Rådgivning informasjonssikkerhet» fra UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet.

Bestillingsinformasjon: 

Send epost til post@sikresiden.no for mer informasjon eller for å bestille  tjenesten.

Organisering av tjenesten: 

Forvaltningsmodellen er under utarbeidelse. Inntil den er bestemt vil tjenesten forvaltes av prosjektorganisasjonen.

Support: 

Supporthenvendelser sendes til post@sikresiden.no.

Kontaktinformasjon: