Tre puslespillbiter

Fra 1. januar blir vi Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Fra 1. januar 2022 blir Uninett AS en del av et større tjenesteleveransemiljø. Gjennom en fusjonering med deler av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) blir vi Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 

Den nye virksomheten vil bestå av Units digitale tjenesteleveranser, Uninett AS og NSD - Norsk senter for forskningsdata, med til sammen 370 ansatte.

Sikt blir opprettet fra 1. januar 2022 og får hovedkontor i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo. Sikt blir et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og blir direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Sikt skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur, og bidra til sikker digitalisering i kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i kunnskapssektoren når sine mål.

Foto Administrerende direktør i Uninett, Tom Are Røtting
Foto: Administrerende direktør i Uninett, Tom Are Røtting

- Jeg ser veldig frem til å få Sikt i gang slik at vi kan levere enda bedre kundeopplevelser til norsk kunnskapssektor. Dette vil vi få til ved å skape Norges beste og mest spennende arbeidsplass for nye og eksisterende talenter, sier administerende direktør i Uninett, Tom Are Røtting

Sigma 2 (e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge) vil bli videreført som et datterselskap til Sikt.

Avtaler med kunder og leverandører blir videreført

Virksomhetsoverdragelsen medfører ingen endringer for kundeforholdet med Uninett. Tom Are Røtting forsikrer alle kunder og leverandører om at alle avtaler blir videreført til Sikt fra 1.januar 2022. Når all virksomhet, rettigheter og forpliktelser er overført til Sikt, vil Uninett AS som juridisk selskap avvikles.

Sikt sitt organisasjonsnnummer blir 919 477 822.

Vi gjør oppmerksom på at faktura i 2022 vil komme fra Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Spørsmål kan sendes til kontakt@uninett.no.

Tidligere saker

Roar Olsen blir direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Unit.no)

Store muligheter med ny enhet for IKT-tjenester i kunnskaps-Norge