Norge trenger mer fibernett

Sjokkdigitalisering: Akutt behov for fiberutbygging

Utdanningssektoren har blitt sjokkdigitalisert siden 13. mars. Stabil nettforbindelse med god kapasitet er en forutsetning for denne digitaliseringen. På samme måte som vi tar strøm, vann, vei og kloakk for gitt, tar vi også nettforbindelse som en selvfølge. Men kan vi ta fibernettet og trådløsnettet, i bygd og by, for gitt? Har digitalisert forskning og utdanning like gode forutsetninger landet rundt?

«Digitalisering» er blant de hyppigst brukte ordene i tilknytning til Covid 19-pandemien i Norge. Under nedstengningen av undervisning, kultur- reise- og næringsliv har en hel nasjon jobbet hjemmefra, digitalt, for at hjulene skal rulle og samfunnet holdes i gang. Fiber har blitt kritisk. 

Asheim og Sandvik: – Digital og desentralisert utdanning krever nettutbygging

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020 ble nylig arrangert digitalt, med flere politikere til stede som innledere og debattanter. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) uttalte der at vi må ha mer fokus på etterutdanning, livslang læring og desentralisering, ikke minst digitalt, og at alle disse faktorene krever robust IKT-infrastruktur.

Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (AP) fulgte samme spor som Asheim og understreket at fibernett i Norge må bygges ut, ikke minst for forskning og undervisning, for å muliggjøre videre digitalisering. 

Fylkesordfører i Trøndelag Tore O Sandvik


Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (AP) understreket på Digitaliseringskonferansen 2020 at fibernett i Norge må bygges ut, ikke minst for forskning og undervisning, for å muliggjøre videre digitalisering. (Foto: Fylkesordføreren i Trøndelag)

 Forskningsnettet må styrkes landet rundt

Forskningsnettet er internettforbindelsen til alle universiteter og høyskoler, samt en lang rekke forskningsinstitutter, museer, bibliotek, m.m. Dette fibernettet strekker seg fra Agder i sør til Svalbard i nord, og sikrer ekstremt robust nettkapasitet med høy sikkerhet.

Uten det fiberbaserte forskningsnettet i Norge, og tilsvarende nettverk internasjonalt, hadde ikke forskere kunnet lagre, beregne og transportere sine forskningsdata like sikkert og effektivt.

– Forskere, undervisere og studenter er fullstendig avhengige av stabil og robust nettforbindelse, og denne bør styrkes, ikke minst i distriktene, for å møte framtidens behov. Uninett har i alle år hatt fokus på utbygging av forskningsnettet med fokus på topp kvalitet, kapasitet og robusthet. Nettinfrastruktur har blitt samfunnskritisk infrastruktur, og fiberutrullingen må videreføres og styrkes over hele landet. Vi er glade for at styrende myndigheter nå setter søkelys på dette, sier Olaf Schjelderup, avdelingsdirektør i Uninett AS.

Olaf Schjelderup, Uninett AS

Olaf Schjelderup, avdelingsdirektør i Uninett AS. Foto: Uninett AS)


Paradoks: Mobilnett og 5G krever også fiber

Schjelderup leder forskningsnettavdelingen i Uninett, og planlegger nå utbyggingen av neste generasjons fibernett til kunnskaps-Norge.

– Utbyggingen av 5G er i full gang i Norge, og for mange privatpersoner og bedrifter vil et styrket mobilnett være robust nok og gi bra nok kapasitet. Mange vil i mindre grad skille mellom fiber og mobilnett, men skillene eksisterer fortsatt: Mobilfrekvenser er en begrenset ressurs, og pris og volum henger tettere sammen enn ved fiberbruk. I tillegg er det verdt å understreke at man med mobilnett også trenger fibernett for å nå frem til mobilmasten med datasignaler! Med andre ord trenger ikke bare kunnskapssektoren, bedrifter og husstanden fiber – mobilnettutbygging vil også kreve det! Vi er derfor avhengige av en massiv fiberutbygging over hele landet de neste årene, sier Schjelderup.

Les også: 

  

Kronikk: "Bredbånd" betyr ikke det samme over hele landet

Hvordan flytte et trafikkert veikryss på nett?