Rammeavtaler for skrivere

Rammeavtaler for skrivere (printere) og multifunksjonsmaskiner, samt systemer for overvåking og betaling.
Nyheter, meldinger og annet: 

Xerox bytter 27.04.16 serviceprovider fra Nordoc Services AS til Neisa Norway AS. Alle serviceavtaler betjenes som normalt og med de kontaktpunkter som tidligere avtalt.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 22. april 2015 til 22. april 2019

Leverandør / kontaktinformasjon:
Dustin Norway AS
Canon printere og multifunksjonsmaskiner. Sikker utskrift: Safecom og Uniflow
Jan Aage Nordang
469 28 787
Ricoh Norge AS
Ricoh printere og multifunksjonsmaskiner. Sikker utskrift: Safecom og Equitrac
Knut Ivar Strande
Xerox AS
Xerox printere og multifunksjonsmaskiner . Sikker utskrift: Equitrac og Safecom
Jim Lynch
45 27 90 53
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom Virksomheten og valgte leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til UNINETT, enten epost: innkjop@uninett.no eller Uninett AS, Postboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no