UH-sky er et initiativ for å øke bruk av skytjenester i sektoren, gjennom samarbeid og gjenbruk av kompetanse og erfaringer med skyløsninger. Vi arbeider for at det skal finnes sikre løsninger for tjenester i skyen, og for å etablere felles systemløsninger og digitale brukertjenester for norske universitet og høyskoler. Sammen utvikler vi neste generasjons leveransemodell for IKT-tjenester. I vårt nyhetsarkiv finner du artikler og saker om skytilpassning og vårt arbeid.  

Service picture:
Illustrasjon av AWS
Kategori
IaaS / GÉANT, rammeavtale / Amazon
 • IaaS
Service picture:
Illuastrasjon av prosjektstyring
Kategori
Prosjektstøtte / USA, Privacy Shield, Brukes i sektoren / Asana
 • Prosjektstøtte
Service picture:
Authorea - illustrasjon
Kategori
Samhandling / USA, Brukes i sektoren / Authorea
 • Samhandling
Service picture:
Illustrasjon med Microsoft Azure logo
Tittel: Azure
Kategori
IaaS / EU, Rammeavtale, GÉANT / Microsoft
 • IaaS
Service picture:
Cloudfinder - illustrasjon
Tittel: Cloudfinder
Kategori
Backup / EU / Cloudfinder
 • Backup
Service picture:
Illustrasjon av Dropbox.
Tittel: Dropbox
Kategori
Lagring / EU, Rammeavtale / Dropbox
 • Lagring
Service picture:
Illustrasjon - G Suite
Kategori
Samhandling, Kontorstøtte / EU, Education-avtale, Databehandleravtale, ROS-mal / Google
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Service picture:
Lucidchart
Tittel: Lucidchart
Kategori
Kontorstøtte, Forsknings- og undervisningsstøtte / USA, Privacy Shield, Brukes i sektoren / Lucidchart
 • Kontorstøtte
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Office 365 logo
Kategori
Samhandling, Kontorstøtte / EU, Rammeavtale, ROS, FEIDE / Microsoft
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Service picture:
Tittel: OneDrive
Kategori
Lagring / EU / Microsoft
 • Lagring
Service picture:
Tittel: Overleaf
Kategori
Samhandling, Forsknings- og undervisningsstøtte / USA, Brukes i sektoren / Overleaf
 • Samhandling
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Kategori
Lagring / EU, Rammeavtale / UNINETT
 • Lagring
Service picture:
Plotly: verktøy for datavisualisering
Tittel: Plot.ly
Kategori
Kontorstøtte / USA, Brukes i sektoren / Plotly
 • Kontorstøtte
Service picture:
Printix illustrasjonsbilde
Tittel: Printix
Kategori
IaaS / EU, Brukes i offentlig sektor / Printix.net ApS
 • IaaS
Service picture:
Safespring logo
Kategori
Backup / EU, Databehandleravtale, Rammeavtale / Safespring
 • Backup
Service picture:
Kategori
IaaS / EU, Databehandleravtale, Rammeavtale / Safespring
 • IaaS
Service picture:
Kategori
Lagring / EU, Databehandleravtale, Rammeavtale / Safespring
 • Lagring
Service picture:
Samordnet kommunikasjon levert via UNINETT
Kategori
Samhandling og deling / UNINETT
Service picture:
Slack logo
Tittel: Slack
Kategori
Samhandling / EU, Education-avtale, Databehandleravtale, Brukes i sektoren / Slack
 • Samhandling
Service picture:
Illustrasjon av UH-IaaS er utviklet av UiO og UiB
Tittel: UH-IaaS
Kategori
IaaS / Norge / UiB
 • IaaS
Service picture:
Tittel: WP Engine
Kategori
Wordpress / Brukes i sektoren, Privacy Shield / WP Engine
 • Wordpress
Tittelsorter i synkende rekkefølge Kategori Merverdi Leverandør
Amazon Web Services (AWS)
 • IaaS
IaaS GÉANT, rammeavtale Amazon
Asana Project and Task Management Tools
 • Prosjektstøtte
Prosjektstøtte USA, Privacy Shield, Brukes i sektoren Asana
Authorea collaborative writing platform
 • Samhandling
Samhandling USA, Brukes i sektoren Authorea
Azure
 • IaaS
IaaS EU, Rammeavtale, GÉANT Microsoft
Cloudfinder
 • Backup
Backup EU Cloudfinder
Dropbox
 • Lagring
Lagring EU, Rammeavtale Dropbox
G Suite for Education
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Samhandling, Kontorstøtte EU, Education-avtale, Databehandleravtale, ROS-mal Google
Lucidchart
 • Kontorstøtte
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Kontorstøtte, Forsknings- og undervisningsstøtte USA, Privacy Shield, Brukes i sektoren Lucidchart
Microsoft Office 365
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Samhandling, Kontorstøtte EU, Rammeavtale, ROS, FEIDE Microsoft
OneDrive
 • Lagring
Lagring EU Microsoft
Overleaf
 • Samhandling
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Samhandling, Forsknings- og undervisningsstøtte USA, Brukes i sektoren Overleaf
Personlig lagring og deling av filer – Box
 • Lagring
Lagring EU, Rammeavtale UNINETT
Plot.ly
 • Kontorstøtte
Kontorstøtte USA, Brukes i sektoren Plotly
Printix
 • IaaS
IaaS EU, Brukes i offentlig sektor Printix.net ApS
Safespring Backup
 • Backup
Backup EU, Databehandleravtale, Rammeavtale Safespring
Safespring Compute
 • IaaS
IaaS EU, Databehandleravtale, Rammeavtale Safespring
Safespring Storage
 • Lagring
Lagring EU, Databehandleravtale, Rammeavtale Safespring
Samordnet kommunikasjon – Skype for Business
Samhandling og deling UNINETT
Slack
 • Samhandling
Samhandling EU, Education-avtale, Databehandleravtale, Brukes i sektoren Slack
UH-IaaS
 • IaaS
IaaS Norge UiB
WP Engine
 • Wordpress
Wordpress Brukes i sektoren, Privacy Shield WP Engine