UH-sky er et initiativ for å øke bruk av skytjenester i sektoren, gjennom samarbeid og gjenbruk av kompetanse og erfaringer med skyløsninger. Vi arbeider for at det skal finnes sikre løsninger for tjenester i skyen, og for å etablere felles systemløsninger og digitale brukertjenester for norske universitet og høyskoler. Sammen utvikler vi neste generasjons leveransemodell for IKT-tjenester. I vårt nyhetsarkiv finner du artikler og saker om skytilpasning og vårt arbeid.  

Service picture:
Illustrasjon av AWS
Kategori
IaaS / Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, EU / Amazon
 • IaaS
Service picture:
Illustrasjon av prosjektstyring
Kategori
Prosjektstøtte / Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, USA / Asana
 • Prosjektstøtte
Service picture:
Authorea - illustrasjon
Kategori
Samhandling / Formål, ROS, SSO, USA / Authorea
 • Samhandling
Service picture:
Illustrasjon med Microsoft Azure logo
Tittel: Azure
Kategori
IaaS / Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, EU / Microsoft
 • IaaS
Service picture:
Cloudfinder - illustrasjon
Tittel: Cloudfinder
Kategori
Backup / EU / Cloudfinder
 • Backup
Service picture:
Illustrasjon av Dropbox.
Tittel: Dropbox
Kategori
Lagring / Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU / Dropbox
 • Lagring
Service picture:
Illustrasjon - G Suite
Kategori
Samhandling, Kontorstøtte / Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, EU / Google
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Service picture:
GitHub illustrasjon
Tittel: GitHub
Kategori
PaaS / Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, USA / GitHub
 • PaaS
Service picture:
Kahoot!
Tittel: Kahoot!
Kategori
Forsknings- og undervisningsstøtte / Formål, ROS, SSO, USA, Universell Utforming / Kahoot!
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Office 365
Kategori
Samhandling, Kontorstøtte / Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, Universell Utforming / Microsoft
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Service picture:
OneDrive illustrasjon
Tittel: OneDrive
Kategori
Lagring / Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, EU / Microsoft
 • Lagring
Service picture:
Kategori
Lagring / Rammeavtale, EU / UNINETT
 • Lagring
Service picture:
piazza
Tittel: Piazza Q&A
Kategori
Forsknings- og undervisningsstøtte / Formål, Databehandleravtale, ROS, Universell Utforming / Piazza
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Plotly: verktøy for datavisualisering
Tittel: Plot.ly
Kategori
Kontorstøtte / USA / Plotly
 • Kontorstøtte
Service picture:
Prezi
Tittel: Prezi
Kategori
Kontorstøtte, Forsknings- og undervisningsstøtte / Education-avtale, Formål, ROS, SSO, USA / Prezi
 • Kontorstøtte
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Printix illustrasjonsbilde
Tittel: Printix
Kategori
IaaS / Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, EU / Printix.net ApS
 • IaaS
Service picture:
Questback logo
Tittel: Questback
Kategori
Forsknings- og undervisningsstøtte / Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU / Questback
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Service picture:
Safespring logo
Kategori
Backup / Rammeavtale, Databehandleravtale, FEIDE, EU / Safespring
 • Backup
Service picture:
Safespring l
Kategori
IaaS / Rammeavtale, Databehandleravtale, FEIDE, EU / Safespring
 • IaaS
Service picture:
Safespring logo
Kategori
Lagring / Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, FEIDE, EU / Safespring
 • Lagring
Service picture:
Samordnet kommunikasjon levert via UNINETT
Kategori
Samhandling og deling / Uninett
Service picture:
Slack logo
Tittel: Slack
Kategori
Samhandling / Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU / Slack
 • Samhandling
Service picture:
Illustrasjon av UH-IaaS er utviklet av UiO og UiB
Tittel: UH-IaaS
Kategori
IaaS / Norge / UiB
 • IaaS
Service picture:
WP Engine logo
Tittel: WP Engine
Kategori
PaaS / Brukes i sektoren, Privacy Shield / WP Engine
 • PaaS
Tittelsorter i synkende rekkefølge Kategori Merverdi Leverandør
Amazon Web Services (AWS)
 • IaaS
IaaS Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, EU Amazon
Asana Project and Task Management Tools
 • Prosjektstøtte
Prosjektstøtte Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, USA Asana
Authorea collaborative writing platform
 • Samhandling
Samhandling Formål, ROS, SSO, USA Authorea
Azure
 • IaaS
IaaS Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, EU Microsoft
Cloudfinder
 • Backup
Backup EU Cloudfinder
Dropbox
 • Lagring
Lagring Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU Dropbox
G Suite for Education
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Samhandling, Kontorstøtte Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, EU Google
GitHub
 • PaaS
PaaS Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, USA GitHub
Kahoot!
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Forsknings- og undervisningsstøtte Formål, ROS, SSO, USA, Universell Utforming Kahoot!
Microsoft Office 365
 • Samhandling
 • Kontorstøtte
Samhandling, Kontorstøtte Rammeavtale, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, Universell Utforming Microsoft
OneDrive
 • Lagring
Lagring Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, EU Microsoft
Personlig lagring og deling av filer – Box
 • Lagring
Lagring Rammeavtale, EU UNINETT
Piazza Q&A
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Forsknings- og undervisningsstøtte Formål, Databehandleravtale, ROS, Universell Utforming Piazza
Plot.ly
 • Kontorstøtte
Kontorstøtte USA Plotly
Prezi
 • Kontorstøtte
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Kontorstøtte, Forsknings- og undervisningsstøtte Education-avtale, Formål, ROS, SSO, USA Prezi
Printix
 • IaaS
IaaS Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, SSO, EU Printix.net ApS
Questback
 • Forsknings- og undervisningsstøtte
Forsknings- og undervisningsstøtte Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU Questback
Safespring Backup
 • Backup
Backup Rammeavtale, Databehandleravtale, FEIDE, EU Safespring
Safespring Compute
 • IaaS
IaaS Rammeavtale, Databehandleravtale, FEIDE, EU Safespring
Safespring Storage
 • Lagring
Lagring Rammeavtale, Formål, Databehandleravtale, FEIDE, EU Safespring
Samordnet kommunikasjon – Skype for Business
Samhandling og deling Uninett
Slack
 • Samhandling
Samhandling Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, EU Slack
UH-IaaS
 • IaaS
IaaS Norge UiB
WP Engine
 • PaaS
PaaS Brukes i sektoren, Privacy Shield WP Engine