Uninetts arbeid innenfor skytjenester og cloudification

Uninett har fire strategiske mål i perioden 2019–2024. Ett av disse målene er at Uninetts tjenesteplattform tiltrekker seg de beste tjenestene. For å realisere dette målbildet ser vi at skytjenester som støtter oppunder forskning og utdanning blir viktige virkemidler. Dette skal vi jobbe aktivt med under paraplybetegnelsen "Uninett cloudification"

NB! UH-sky-programmet ble avsluttet høsten 2018. Sluttrapport og tjenester fra UH-sky-programmet finner du på Unit-direktoratets hjemmesider

 

I Uninetts strategi kan man lese følgende:

" Sektorens tjenester vil øke i omfang og leverandører vil ha større behov for data om brukerne av tjenestene. Tilgjengelige data må være oppdaterte, og de må tilbys innenfor en helhetlig arkitektur som tillater smidig, kontrollert og sikker flyt mellom tilbyder, institusjon og sluttbruker. Studenten, forskeren og læreren vil kunne forholde seg til et mangfold av fragmenterte tjenester hvor gode, oppdaterte og konsistente data vil være en forutsetning for den gode totalopplevelsen.

Uninetts tjenesteplattform inkluderer blant annet autentisering av sluttbrukere, og systemtjenester, tilgangskontroll til API-er, håndtering av tjenestelivssyklus, tjenesteintegrasjoner, statistikk og analyse. Plattformen skal bidra til et enklere datasentrisk grensesnitt inn mot sektoren, styrke sektorens endringskapasitet, Vår innovasjon lar institusjonenes primærvirksomhet flytte grenser.

I framtiden vil det være naturlig å flytte majoriteten av sektorens IKT-tjenester til offentlige skytjenester («public cloud»). Uninett vil sørge for at sektoren får optimal bruk av infrastruktur i skyen. Dette forutsetter gode avtaler med leverandører, etablerte prinsipper, anbefalt beste praksis, integrasjoner og nødvendig skreddersøm. Uninett vil være pådriver for at sektoren skal ta i bruk det siste innen skyteknologi. Denne skal bidra til å muliggjøre verdensledende forskning og utdanning.

I mulige scenarier der bruk av offentlige skytjenester er uegnet, vil Uninett vurdere etablering av nasjonale fellesløsninger i samarbeid med sektoren. Dette kan for eksempel gjelde i tilfeller med særskilte sikkerhetskrav eller begrensninger som følge av lovverket."