Skyteknologi-samling (halvdags før lunsj). Rom: Olav Tryggvasson I

Sesjonsleder: Olav Kvittem, UNINETT
 
Vi ønsker på denne samlingen å presentere status for skyteknologi-prosjekter i UH- sektoren. Erfaringer med kontainere i UNINETT Sigma2s NIRD-tjeneste, Nordiske Glenna2 og Europeiske prosjekter i Prace og CERN og UH-Sky sin Researchlab og ikke minst Appstore. Vi er også interessert i hva mer som skjer rundt om, så ta kontakt hvis dere vil presentere noe, kanskje noe om behovene

Program:

09:30: Sesjon 1 - Velkommen!

        Containers in HPC - Abdulrahman Azab, UiO

        NIRD TPArkitektur, status per i dag og og fremtidsperspektiv - Maria Francesca, Sigma2

        Managed Kubernetes - Rune Myrhaug UNINETT

        Container infrastructure status and activities - Gurvinder Singh, UNINETT

11.30: Sesjon 2:

            Status/nytt fra UH IaaS - Trond Hasle Amundsen, UIO

            Openstack som backup-site, Anders Bruvik, Safespring

            IT-drift i skyen, Tord Tjeldnes, UiA

            Status UH-Sky IaaS-tjenester, Jan Meijer, KD-TO

            Norge rundt - status for aktiviteter og behov i UH-sektoren

- deltakerne har ordet!

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
Varighet: 
210