En hånd peker på skyer. Kontorlokaler i bakgrunnen.

Skyavtaler for kunnskapssektoren

Uninett AS tilbyr sine kunder i kunnskapssektoren tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester.

Rammeavtaler er etablert gjennom et europeisk samarbeid ved GÉANT. Uninett har forvaltningsansvaret for Geants skyavtaler i Norge. Avtaleporteføljen for Norge inkluderer 11 plattformer, hvor fem er amerikanske og seks europeiske.  

Uninett skyavtaler skal gjøre det enklere for nasjonale universiteter, høyskoler og andre aktører i kunnskapssektoren å bruke skybaserte infrastrukturtjenester og å få best mulige vilkår. 

 

Vi legger til rette for at kunnskapssektoren kan ta i bruk rammeavtaler!

Uninett hjelper deg med å: 

Ikon lyspære i sirkel

Formidle avtaler til aktuelle kunder i sektoren og bistår med leverandørvalg.

Ikon/grafikk blyant og to firkanter med "V" i en sirkel

Holde oversikt over avtalenes innhold og formidler kontakt mellom kunde og leverandør. 

Ikon to tannhjul i sirkel

Koordinere felles utfordringer knyttet til bruk av avtalene og er eskaleringspunkt mot Géant.   

Hva er Uninett skyavtaler?

Rammeavtalene med skyleverandørene er en felles europeisk anskaffelse som er gjennomført etter nederlandsk anskaffelsesregelverk. Dette regelverket gjelder også ved norske avrop, og er i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser §29-2.  

Det finnes tre mekanismer for å gjøre avrop på rammeavtalen: direkte tildeling, minikonkurranse basert på eksisterende tilbud fra leverandører eller minikonkurranse som krever ekstra input fra leverandører. 

 Uninett legger til rette for at kunnskapssektoren kan ta i bruk rammeavtalene, og bistår med å: 

  • holde oversikt over avtalenes innhold og formidler kontakt mellom kunde og leverandør.  
  • formidle avtaler til aktuelle kunder i sektoren og bistår med leverandørvalg  
  • koordinere felles utfordringer knyttet til bruk av avtalene og er eskaleringspunkt mot Géant.   

Vi gjennomfører tematiske webinarer innenfor tema som er interessant for våre kunder. Vi driver også Community som arena for læring og erfaringsutveksling.  

For å håndtere dette er det et påslag på 5% som faktureres gjennom leverandøren.  

Hvem er Uninett skyavtaler for?

Institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning ved universiteter og høgskoler som ønsker å inngå en avtale med leverandører av infrastrukturtjenester. Alle Uninetts kunder er rettighetsinnehavere og kan ta i bruk avtaler.

Er du foreløpig ikke Uninettkunde, men likevel del av forsknings- og utdanningssektoren, kan du ta kontakt med oss for å diskutere mulige løsninger.

Her finner du oversikt over rettighetshavere for Uninett Skyavtaler.

Plattformer og leverandører

En felles europeisk anskaffelsesprosess er gjennomført og operasjonalisert av OCRE.  

Mer informasjon om tilgjengelige plattformer og leverandører ligger på OCRE sine nettsider.

Følgende plattformer og leverandører er tilgjengelig:

Plattform: Microsoft Azure 
Opprinnelsesland: USA 
Leverandør: SoftwareONE 
Kontakperson:Jim Lyseggen
Lokasjon: Norge  

Plattform: Amazon AWS  
Opprinnelsesland: USA 
Leverandør: Rackspace 
Kontakpersoner: David de Groot og Grace Durfort  
Lokasjon: Nederland 

Plattform: Google Cloud   
Opprinnelsesland: USA 
Leverandør: Computas 
Kontakperson: Hans Karim Tellum-Djarraya 
Lokasjon: Norge 
Kontaktadresse for skyavtaler: geant.ocre@computas.com 
Kontaktwebside: computas.com/ocre   

Plattform:  Blue Safespring 
Opprinnelsesland: Sverige 
Leverandør: Blue Safespring 
Kontakperson: Fredric Wallsten 
Lokasjon: Sverige 
Kontaktadresse for skyavtaler: ocre@safespring.com 

Plattform: Oracle Cloud   
Opprinnelsesland: USA 
Leverandør: Atea Sverige 
Kontakperson: gunilla.pettersson@atea.se 
Lokasjon: Sverige 
Kontaktadresse for skyavtaler: ocre@atea.com 

Plattform: IBM Cloud 
Opprinnelsesland: USA 
Leverandør: AppXite 
Kontakperson:  Peter Mehrens 
Lokasjon: Sverige 
Kontaktadresse for skyavtaler: ocre@appxite.com 
Kontaktwebside: https://www.appxite.com/ocre 

Plattform: CloudFerro  
Opprinnelsesland: Polen  
Kontakperson: Jerzy Konarski  

Plattform: CloudSigma 
Opprinnelsesland: Sveits 
Kontakperson: Viktor Grigorov  
Lokasjon: Sveits, Bulgaria 
Kontaktadresse for skyavtaler: geant@cloudsigma.com 

Plattform: Exoscale 
Opprinnelsesland: Sveits 
Leverandør: VSHN 
Kontakperson: sergio.nuzzo@vshn.ch  
Lokasjon: Sveits 
Kontaktwebside: https://vshn.ch/ocre  

Plattform: Orange 
Opprinnelsesland: Frankrike 
Kontakperson: Fredric Suarez  
Lokasjon: Frankrike 
Kontaktwebside: OCRE Landing Page (orange-business.com) 

Plattform: T-Systems 
Opprinnelsesland: Tyskland 
Kontakperson: etienne.boutelliez@t-systems.com 
Lokasjon: Tyskland 
Kontaktadresse for skyavtaler: ocre@t-systems.com 
 

Ønsker du å inngå rammeavtaler?

Ønsker du å inngå rammeavtaler med kommersielle skytjenester gjennom Uninett skyavtaler? Eller i første omgang bare rådgivning og mer informasjon?

Kontakt oss

Videopresentasjon fra leverandørene

Her kan du se hver leverandør presenterer seg selv og hva de kan levere, hvordan de har tenkt å levere til det norske markedet. 

Presentasjoner

Webinar

Webinar konsekvensene av Schrems II

Våre kunder ble 14. september 2021 invitert til å diskutere konsekvensene av Schrems II rapporten og bruk av kommersiell infrastruktur-sky leverandører som leveres gjennom Uninett Skyavtaler.