Unngå Zoom-bombing

Slik unngår du Zoom-bombing

Personvern har vært et omdiskutert tema i kjølvannet av at undervisning og kommunikasjon nå foregår digitalt i store deler av skole-Norge. Bruken av videotjenesten Zoom har skutt fart, og begrepet «Zoom-bombing» har oppstått. Begrepet beskriver kort fortalt at uvedkommende kommer seg inn på andres videomøter og «bomber» dem med upassende opptreden eller innhold, gjerne av rasistisk, pornografisk eller generelt diskriminerende karakter.

LES MER: Uninett: Topp-tips for sikre Zoom-møter

Søndag 19. april beskriver vg.no i en sak hvordan personer tilknyttet Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo nylig ble «Zoom-bombet» i løpet av et møte. Uninett er intervjuet i saken.

– Uninett AS er leverandør av Zoom-tjenesten til kunnskaps-Norge, og vi syns det er svært beklagelig at møtedeltakere i Zoom har blitt utsatt for uheldige episoder med møteinntrengere. Vi ønsker å presisere at det finnes effektive virkemidler som gjør at man unngår såkalt «Zoom-bombing», og vil de nærmeste dagene gjøre alt vi kan for å nå ut enda bredere med våre tips om hvordan dette kan gjøres. Det sier Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett AS.


Tom Røtting Uninett AS

12. mars opprettet Uninett en temaside for Zoom på sine nettider uninett.no. Her finner man tips, triks og veiledninger om hvordan man bruker Zoom. Innholdet er strukturert i tråd med roller som administrator, møtevert, deltaker, underviser osv. 

– Vi vil i løpet av mandag og tirsdag utdype sidene som spesifikt omhandler «zoom-bombing». I tillegg vil vi også sørge for umiddelbar online kursing av alle administratorer ved universitetene, der vi blant annet vektlegger hvordan man på ulike måter kan hindre uvedkommende i å delta i møtene, sier Røtting.