Sponsorer

Sponsorer vil være representert med utstillerstands på UNINETT-konferansen 2015. Sponsorene er leverandører med eksisterende avtaler med UH-sektoren. Sponsorinntekter bidrar til at vi kan holde deltakeravgiftene på et rimelig nivå. Videre er det et uttalt ønske fra mange  deltakere om å få møte leverandørenes representanter ansikt til ansikt.

NB! Vi kan pr. 12.05.2015 dessverre ikke tilby flere sponsoravtaler, da lokaler og deltakerantall har nådd maks kapasitet.Hovedsponsorer: (klikk på logo for nærmere informasjon):

                


Sponsorer (klikk på logo for nærmere informasjon): 

                        Vil du være sponsor? Se invitasjonsbrev
Vi tilbyr to typer sponsoravtaler: hovedsponsor og sponsor
Ta kontakt med konferanseansvarlig Mari Prestvik