Sponsorer

Takk til våre sponsorer!

 

 

 

Vi inviterer leverandører til å delta som sponsorer/utstillere under UNINETT fagdager 2018. Vi tilbyr følgende avtale:

Sponsoravtale med utstillerstand alle tre dager: 30 000,- eks.mva.

Sponsor får tildelt standplass for totalt tre dager (10.-12. april) i konferansearealet, med bord, stoler, strøm og nettilgang. Standard stand-størrelse er 3x2 meter. Programmet inneholder mange felles pauser og lunsjer der leverandører selv kan initiere aktiviteter, konkurranser o.l. for samtlige deltakere. Vi skaffer også grupperom/møterom for evt. ønskede sidearrangementer etter avtale. Sponsoravtalen inkluderer deltakelse alle tre dager, inklusive felles middag tirsdag, for inntil to personer. Logo og firmaomtale blir publisert på arrangementets nettsider.

Personer som skal delta som del av inngått sponsoravtale melder seg på i kategorien «Sponsor/utstillerrepresentant» i påmeldingsskjemaet.

NB! Sponsoravtalen inkluderer ikke taletid på sesjonene. Taletid her styres av sesjonsansvarlige/programansvarlige pr. samling/sesjon.

Vi håper sponsoravtalen er av interesse. Ta kontakt med undertegnede for kontraktsignering/eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen/Best regards

Mari Prestvik
Kommunikasjonsleder/Head of Communications
Mobil: +47 92 46 85 62
mari.prestvik@uninett.no

www.uninett.no