Sponsorer

Sponsorer vil være representert med utstillerstands på SUHS-konferansen 2015. Sponsorene er leverandører med eksisterende UH-avtaler innen adminsitrative og økonomiske IKT-systemer. Sponsorinntekter bidrar til at vi kan holde deltakeravgiftene på et rimelig nivå. Videre er det et uttalt ønske fra mange  deltakere om å få møte leverandørenes representanter i løpet av konferansen.

Våre sponsorer SUHS 2015:

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å delta som sponsor?
Se vedlagte invitasjonsbrev og ta kontakt med undertegnede for nærmere informasjon og/eller avtale

Mari Prestvik
Seniorrådgiver
Web- og konferanseansvarlig
UNINETT AS
Mobil: +47 92 46 85 62
E-post: mari.prestvik@uninett.no