Sponsorer

Takk til våre sponsorer Datametrix, nLogic, Atea og HPE med viktige bidrag til vårt arrangement!

    

 

Ønsker du å være sponsor? UNINETT tilbyr følgende sponsoravtale denne uka:

Samlet sponsoravtale for alle fire dager: 50 000,- eks.mva.
Sponsor får tildelt standplass for totalt fire dager (2.- 5. mai 2017) i konferansearealet, med bord, stoler, strøm og nettilgang. Standard stand-størrelse er 4x2 meter. Programmet inneholder mange felles pauser og lunsjer der leverandører selv kan initiere aktiviteter, konkurranser o.l. for samtlige deltakere. Vi skaffer også grupperom/møterom for evt. ønskede sidearrangementer etter avtale. Sponsoravtalen inkluderer deltakelse alle dager, inklusive middager, for inntil to personer. Logo og firmaomtale blir publisert på arrangementets nettsider.

UNINETT gjennomfører i 2017 en prøveordning med ny konferansestruktur. Strukturen har to hovedkomponenter:

  • UNINETT fagdager på våren. Her blir det samlinger og workshops innen en lang rekke fag- og tjenesteområder. Her har vi ingen plenumssesjoner, men arrangerer felles middag o.l. for samtlige deltakere
  • UNINETT-konferansen på høsten. Her samler vi alle målgrupper til en større konferanse, inklusive plenumssesjoner. I praksis er dette en sammenslåing av SUHS-konferansen og UNINETT-konferansen, men i en fornyet form og med bredere program.

UNINETT fagdager 2017 arrangeres på Scandic Lerkendal Hotel i Trondheim 2.-5. mai 2017. Arrangementet har et tett program over fire dager, med kurs, workshops og samlinger. Vi ønsker leverandører som har gjeldende avtaler med UNINETT og UH-sektoren med som sponsorer og utstillere.

Kontakt:
Ta kontakt med undertegnede for nærmere informasjon og avtaleinngåelse.

Mari Prestvik
Seniorrådgiver, Web- og konferanseansvarlig
E-post: mari.prestvik@uninett.no
Mobil: +47 92 46 85 62