Sesjon 1 - Mellomvare i UH-sektoren Sal: Cosmos 3 D

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Hva er nytt og og hva er planene  framover for sektorens portefølje for mellomvaretjenester?
 

  • Status fra prioriteringsråd for mellomvare v/Hans Christian Fjeld, UiO
  • Systematiske sammenkoblinger, v/Ingrid Melve, UNINETT
  • Sammenkobling Feide og lokale innloggingsløsninger, v/Lars Kviteng, UNINETT AS
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
Varighet: 
90