Sesjon 3 - Fra ecampus til digitalt læringsmiljø Sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Nils Johan Lysnes, UiT - Norges arktiske universitet

Hva nå, etter at ecampus-programmet er avsluttet? Vi får nærmere presentasjon av prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer, ny organisering av arbeidet rundt digitalt læringsmijø samt videre planer.
 

  • Sektorendringer og digitalt læringsmiljø v/Olav Isak Sjøflot, UNINETT

  • Prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester v/Nils Johan Lysnes, Det arktiske universitet - UiT

  • Undervisningsnære systemer  v/Thorleif Hallén, UNINETT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
Varighet: 
60