Sesjon 1 - Digitalisere, organisere, konsolidere, influere, involvere – men hvordan implementere? Sal: Cosmos 1+ 2

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Hele sektoren skal digitalisere både i henhold til digitaliseringsrundskriv og ny digitaliseringsstrategi 2017-2021. IKT-støttefunksjoneneomorganiseres. Hva skal egentlig skje, og hvordan skal sektoren involveres, og få innflytelse i det som
skjer?

  • Nytt tjenesteorgan - UNINETT + BIBSYS + CERES = Sant v/Tor Holmen, UNINETT, Frode Arntzen, BIBSYS og Grete Christina Lingjærde, CERES
  • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, UiB
  • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Økonomidirektør Terje Thomassen, HSN
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
Varighet: 
90