Sesjon 2 - Usikker på sikkerheten? Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Bjørn Kopperud, UNINETT

Det eneste som er sikkert, er at sikkerhetsutfordringene øker. Vi får høre fra forskjellige institusjoner, bl.a. Direktoratet for e-helse og NTNU, om hvordan de jobber med informasjonssikkerhet

  • Trusselbildet sett fra Gjøvik v/Christoffer Vargtass Hallstensen NTNU
  • Sikkerhet ved outsourcing v/Espen Grøndahl, USIT
  • Bransjenorm – et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde v/Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
Varighet: 
90