Startskudd for felles IAM-løsning i forskning og utdanning

Oppdatert informasjon om felles IAM-løsning for kunnskapssektoren finnes her

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) har blitt et satsningsområde for økt samarbeid og samhandling innen forskning og høyere utdanning i Norge. Uninett har fått i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for felles IAM i sektoren, og Universitetet i Bergen (UiB) blir pilot.

Frem mot møtet i Digitaliseringsstyret 28. januar 2019 vil Uninett og UiB, i samarbeid med Unit, utarbeide et beslutningsgrunnlag og en gjennomføringsplan for felles IAM i forskning og høyere utdanning.

Prosjektet hadde oppstartsmøte i Bergen 12. november.

– Vi har fått en flott start på IAM-prosjektet, og det ble et veldig nyttig og interessant oppstartsmøte i Bergen. Her fikk vi opp gode diskusjoner rundt hva prosjektet skal levere, og ikke minst, hva prosjektet ikke skal levere. Det er knyttet store forventninger til arbeidet som skal skje på IAM-området, og det er viktig at vi er tydelige på hva som skal leveres i dette prosjektet og hva som må løses av andre prosjekter. Slik avgrensning og tydeliggjøring er avgjørende for at vi skal sikre nødvendig fremdrift og resultat, sier prosjektleder Hildegunn Vada i Uninett.

Agenda
På møtet 12. november var blant annet følgende saker oppe til diskusjon:

  • Informasjon om pågående RFI-prosess og leverandørkonferanser
  • Status for arbeidet nå i oppstartsfasen
  • Mulige anskaffelsesstrategier
  • Erfaringsinnhenting gjort så langt
  • Forankring i UH-sektoren av transisjonsarkitektur og kravspesifikasjon
  • Administrativt, m.m.

Se mer informasjon på IAM-prosjektets nettside