Statsråd Asheim åpner Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Statsråd Asheim åpner Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Nasjonal innsats mot cybertrusler i kunnskapssektoren blir nå styrket. Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning åpner offisielt torsdag 25. mars klokken 09.00. Arrangementet blir digitalt, og selve åpningen foretas av Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Media er velkommen til å delta!

Cyberkriminalitet er digitaliseringens skyggeside

- Forskning og utdanning samler inn, håndterer, lagrer og deler enorme mengder data som er kritiske for vår samfunnsutvikling. Men med økt digitalisering blir også kunnskapssektoren sårbar for cyberkriminalitet og datainnbrudd,. Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning samler kunnskapssektorens fremste ekspertise innenfor cybersikkerhet, og blir en sentral brikke i kampen mot trusselaktørene. Jeg gleder meg til lansering og syns det er svært gledelig at vår minister foretar åpningen, sier administrerende direktør i Uninett AS, Tom Røtting.

Cybersikkerhetssenterets netttside


Tett samarbeid og gjensidig tillit en suksesssfaktor

- Kampen mot cyberkriminalitet innenfor forskning og utdanning kan ikke utkjempes fra hvert enkelt campus. Tett samarbeid og gjensidig tillit mellom alle aktører landet rundt er avgjørende for å kunne bekjempe trusselaktørene, enten de er fremmede makter eller uerfarne hackere på hjemmekontoret. Cybersikkerhetssenteret samler landets beste sikkerhetskompetanse og vil tilby analyse, rådgiving og respons til hele kunnskapssektoren på en enhetlig måte. Denne samlede innsatsen vil bli vårt sterkeste skjold, sier Tom Røtting.

Uninett CERT er sektorens reponsmiljø


70 millioner over fire år

Senteret er en del av Uninett AS og samler ressurspersoner og kompetanse fra sikkerhetsavdelinger ved NTNU, UiO og NSD, i tillegg til Uninetts eget fagmiljø. Nyetableringen skjer som  del av en fireårig sikkerhetssatsing i forskning og utdanning som Kunnskapsdepartementet har bevilget ca. 70 millioner kroner til.


Innledere og paneldebattanter under åpningen:

  • Roar Olsen, Direktør, Unit
  • Tom Røtting, administrerende direktør, Uninett AS
  • Anders Lund, avdelingsdirektør, Uninett AS
  • Lars Oftedal, IT-direktør, UiO
  • Håkon Alstad, IT-sjef, NTNU
  • Marianne Myhren, seksjonsleder, NSD
  • Stian Husemoen, seksjonsleder, NTNU
  • Espen Grøndahl, IT-sikkerhetssjef, UiO
  • Monika Danielsen, kundeansvarlig, Uninett AS

Program og påmelding finnes her. NB! Etter påmelding mottar man en personlig møtelink på e-postadressen man registerte seg med. Bruk denne linken for å bli med i møtet torsdag 25. mars klokken 09.00