Statssekretær Paul Chaffey åpner Uninettdagene 2019

Til nettsiden for Uninettdagene 2019

I juni 2019 la regjeringen fram "Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025".

Strategien sier at "digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet".

Paul Chaffey har skrevet en lang rekke kronikker og innlegg om digital transformasjon i Norge. Blant annet vektlegger han behovet for tettere samarbeid mellom offentlige og private aktører.

I sitt innlegg "Strategier mot floker" fra august 2018 skriver han følgende: "Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i verden på digitalisering i offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må arbeide hardt for å holde på forspranget".

Vi spør: Hva så med status for digitalisering i forskning og utdanning?

Se også Paul Chaffeys innlegg om brukerbaserte løsninger