webinar illustrasjon

Læringsfestivalen 2020 på Zoom: Stor suksess!

Hvert år arrangeres Læringsfestivalen ved NTNU. Da Korona-pandemien inntok Norge tidligere i år måtte arrangørene gjøre helomvending og flytte konferansen over til den digitale verden. Valget falt på Uninett-tjenesten Zoom Møte. Hvordan syns de det gikk? Og hvordan fungerte digital festivalcamp?

Hilde Sundfær er rådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet på NTNU, og prosjektleder for Læringsfestivalen. Ole Kristen Solbjørg er universitetslektor og tilknyttet nettverket NTNU Drive. Han jobber til daglig med digital kompetanseutvikling, og sitter i arbeidsutvalget for konferansen. Vi var veldig nysgjerrige på hvordan de opplevde å arrangere heldigital konferanse på Zoom! Vi sendte dem derfor noen heldigitale spørsmål, og her er hva de svarte. 

Bildet er fjernet.

Hilde Sundfær, prosjektleder Læringsfestivalen Foto: NTNU

 Ole Kristen Solbjørg, NTNU

Ole Kristen Solbjørg, arbeidsutvalget, Læringsfestivalen Foto: Tonje Mogstad Høivik

Når besluttet dere å kjøre konferansen digitalt?

- Da beskjeden kom om at alle arrangementer med over 500 deltakere måtte avlyses til og med 30. april, tok vi straks avgjørelsen om å gjennomføre Læringsfestivalen på nett. Vi hadde allerede lansert et knallsterkt program med innledere fra hele landet, og vi ville derfor gi bidragsyterne og sektoren mulighet til å møtes og ta del i de varierte erfaringene. 

Hva måtte dere ta stilling til under forberedelsene?

- Vi hadde allerede erfaring med å arrangere konferanser på nett, gjennom to utgaver av Webinarfestivalen, som er Læringsfestivalens digitale tvilling. Basert på erfaringene derfra ønsket vi å benytte verktøy og møteform som best  tilrettela for interaksjon mellom deltakerne. Da ble Zoom Møte løsningen. Læringsfestivalen skal være en møteplass og en arena for diskusjon og inspirasjon. Derfor valgte vi også å opprette en «festivalcamp» hvor deltakere kunne møtes mellom sesjonene, og hvor man kunne gå for å fortsette diskusjonene i etterkant av interessante innlegg. 

Hvorfor så mange deltakere, tror dere?

- Vi hadde flere digitale deltakere totalt sett enn antall påmeldte på den opprinnelige fysiske konferansen Men det var nok færre som deltok på hele programmet. Samtidig så vi mange gjengangere på de ulike sesjonene som fulgte oss fra mandag morgen til avslutningen tirsdag ettermiddag. Muligheten for å delta kun på de mest relevante programpostene, hjemmefra, bidro helt klart til at flere fant tid og anledning (og økonomi) til å delta. Vi håper de ble litt inspirert, og at de vil delta også på neste års konferanse, kanskje også med egne bidrag, enten konferansen blir fysisk eller digital. 

Tok dere deltakeravgift?

- Nei. Vi ser nå at stadig flere digitale konferanser gjennomføres med deltakeravgift, og det vil bli interessant å se hvordan kunnskapssektoren responderer på dette. Det er jo ingen økonomi i å arrangere gratiskonferanser, men det har likevel høy verdi! 

Oppsummert – hvordan var erfaringen totalt sett? 

- Alt i alt sitter vi igjen med mange gode erfaringer og vi er veldig glade for at vi bestemte oss for å gjennomføre digitalt. Vi opplevde stort sett ingen tekniske utfordringer, verken for deltakere eller innledere, og konferansen ble gjennomført slik vi hadde planlagt den. På forhånd hadde det vært mye mediaoppmerksomhet om Zoom-bombing, så vi var litt spente på sikkerheten. Men det gikk bra, og vi hadde ingen uvedkommende innom i løpet av de to dagene.

Topp-tips for sikre Zoom-møter

Uninetts Zoom-tjeneste er trygg!


- Å arrangere digitale konferanser blir nok mer vanlig framover, og det er en veldig spennende erfaring å ha med seg. Man må tenke lenger enn å bare «sette strøm» på det fysiske formatet for å skape gode arenaer for samhandling og diskusjon. Dette er nyttige erfaringer å ha med seg både i undervisning og møtevirksomhet på nett.

Gjennomføring av en digital konferanse krever god planlegging, og det er viktig at alle involverte får god informasjon og opplæring i forkant. Å ha noen som kontrollerer teknikken, og som står klare til å ta tekniske utfordringer som kan dukke opp, er også en viktig brikke. Ikke minst er dette en trygghet for de som skal presentere innhold - at de da og kan konsentrere seg om nettopp det. Deltakerne får også en bedre opplevelse ved god teknisk styring. Man bør også ha en god plan for å skape diskusjon og engasjement, og ikke forvente at det skjer av seg selv. V hadde god erfaring med å ha en møtevert (host, red.anm.) som kunne fasilitere interaksjon med deltakerne og følge opp deres innspill underveis i alle sesjoner.

Til slutt har Sundfær og Solbjørg følgende kommentar:
- Konferansen ville ikke blitt en slik suksess uten det brede samarbeidet med vårt engasjerte programråd som består av dyktige representanter fra en rekke institusjoner og nasjonale organ. VIdere vil vi takke gode kolleger på tvers av NTNU, spesielt Læringssenteret, Multimediesenteret, NTNU Videre og NTNU Drive, og ikke minst de sporty bidragsyterne, der nesten alle uten å nøle ble med på å arrangere digital konferanse! 

Les også:

Generalprøve bestått: klart for Zoom-premiere ved UiT