Uninett AS og nytt organ for IKT-leveranser

Store muligheter med ny enhet for IKT-tjenester i kunnskaps-Norge

Fra og med nyttår opprettes en ny enhet som skal levere IKT-tjenester til kunnskaps-Norge. Den nye enheten vil bestå av hele Uninett AS, Uninett Sigma2 AS, samt deler av NSD og deler av Unit-direktoratet sin virksomhet. Etableringen er del av en større strukturell endring annonsert av Kunnskapsdepartementet 4. februar.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 4. februar 2020

- Kunnskapsdepartementets hovedstruktur ser riktig ut, og vi i Uninett AS vil bidra sterkt til å gjøre nyetableringen til en suksess. Enhver struktur har sterke og svake sider, og når man etablerer en ny struktur handler det om å videreføre det som var bra fra den forrige, og samtidig utnytte de gode mulighetene til å forbedre resten. Det sier Uninetts administrerende direktør Tom Røtting.

Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett AS

Foto: Uninett AS. Administrerende direktør Tom Røtting


Uninetts tjenester
Uninett AS ble etablert i 1993 og har siden den gang etablert og drevet kritisk IKT-infrastruktur for forskning og utdanning i Norge. Våre største tjenester er internettforbindelsen Forskningsnettet, Feide-innlogging, Zoom, eduroam, og sikkerhet. Uninett CERT er responsmiljøet for cybersikkerhet for kunnskapssektoren. Vårt datterselskap Uninett Sigma2 driver den nasjonale e-infrastrukturen for forskning. Begge selskaper har hovedkontor i Trondheim.

14. mars 2020: Kunnskaps-Norge trenger digital akutthjelp

Om Uninett AS