Uninetts styre

Uninett AS sitt styre har følgende medlemmer:

  • Frank Arntsen, NTNU, styreleder
  • Pål Dietrichs, INN, styremedlem
  • Cecilie Ohm, UiB, styremedlem
  • Steen Pedersen, DTU, styremedlem
  • Benedicte Rustad, UiO, styremedlem
  • Seunn Smith-Tønnesen, UiA, styremedlem
  • Morten Knutsen, Uninett, styremedlem valgt av ansatte
  • Kai Mjosund, Forskningsrådet, vara styremedlem
  • Lars Kviteng, Uninett, vara styremedlem valgt av ansatte

Uninetts ledelse