Uninetts styre

Uninett AS sitt styre har følgende medlemmer:

  • Frank Arntsen, NTNU, styreleder
  • Tore Tungodden, UiB, styremedlem
  • Håkon Grimstad, selvstendig næringsdrivende, styremedlem
  • Elin Borrebæk, BI, styremedlem
  • Benedicte Rustad, UiO, styremedlem
  • Seunn Smith-Tønnesen, UiA, styremedlem
  • Asbjørn Seim, Oslomet, vara styremedlem
  • Morten Knutsen, Uninett, styremedlem valgt av ansatte
  • Lene Tou Drilsvik, Uninett, vara styremedlem valgt av ansatte

 

Uninetts ledelse

 

Uninetts vedtekter