SUHS-konferansen

(Denne siden vil snarlig oppdateres i tråd med ny konferansestruktur)

SUHS-konferansen arrangeres årlig av UNINETT. De fire bokstavene SUHS står for Systemer i UH-Sektoren. Konferansen ble første gang arrangert i 2009. Konferansen er lagt opp som en faglig og sosial møteplass for medarbeidere, ledere og beslutningstakere som jobber med felles administrative IKT-systemer på universiteter og høgskoler.

Kontakt: