SUHS-konferansen

SUHS-konferansen arrangeres årlig av UNINETT. De fire bokstavene SUHS står for Systemer i UH-Sektoren. Konferansen ble første gang arrangert i 2009. Konferansen er lagt opp som en faglig og sosial møteplass for medarbeidere, ledere og beslutningstakere som jobber med felles administrative IKT-systemer på universiteter og høgskoler.

Datoer for SUHS-konferansen kommende år (med forbehold om endringer):

  • 2016: 9. - 10. november
  • 2017: 8. - 9. november
  • 2018: 13. - 14. november

Tidligere SUHS-konferanser:

 

Kontaktpersoner:

Kommunikasjon
73557900