SUHS-konferansen

SUHS-konferansen arrangeres årlig av UNINETT. De fire bokstavene SUHS står for Systemer i UH-Sektoren. Konferansen ble første gang arrangert i 2009.

Konferansen er lagt opp som en faglig og sosial møteplass for medarbeidere, ledere og beslutningstakere som jobber med felles administrative IKT-systemer på universiteter og høgskoler. UNINETT er ansvarlig for arrangementet. Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitet- og høgskolerådet (UHR) er også representert.

Konferansen er UH-sektorens interne møteplass - lukket for andre enn eventuelt inviterte eksterne deltagere.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjon
73557900