SUHS-konferansen 2010

SUHS-konferansen 2010 ble arrangert i Trondheim 10. - 12. november 2010.

Vi håper at deltakerne på SUHS 2010 fikk gode innspill og ideer til hvordan man kan bruke de administrative systemene enda bedre enn det man allerede gjør. Vi håper videre at deltakere fikk konkrete tips og triks på systemnivå, innspill til hvordan man kan samarbeide om en best mulig utnyttelse og bruk av systemene på institusjonsnivå og i felleskap på sektornivå.

Presentasjoner
Alle presentasjoner vi fikk inn som elektroniske filer ligger  under de respektive sporene i programmet.

255 påmeldte deltagere gjorde de tre dagene i Trondheim til en folksom og høyst vellykket konferanse, og vi håper alle fikk det utbyttet de i forkant ønsket seg.

Tusen takk til alle sammen for innsatsen i Trondheim!