SUHS-konferansen 2011

SUHS-konferansen 2011 ble arrangert 2. - 4. november på Rica Nidelven Hotel i Trondheim.

Ved å delta på årets SUHS-konferanse (hva er SUHS?) fikk du forhåpentligvis gode innspill og ideer til hvordan man kan bruke de administrative systemene enda bedre enn det man allerede gjør. Du fikk konkrete tips og triks på systemnivå, innspill til hvordan man kan samarbeide om en best mulig utnyttelse og bruk av systemene på institusjonsnivå og i felleskap på sektornivå.

Vi takker for denne gang, og ønsker alle på gjensyn til neste konferanse!