SUHS-konferansen 2014

SUHS-konferansen 2014 ble arrangerert i Trondheim 5. og 6. november 2014 på Rica Nidelven Hotell. Hovedtittel på konferansen var "Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd". Programmet rettet seg mot både beslutningstakere og systembrukere, og bød på en blanding av plenumssesjoner og gruppesamlinger.