SUHS-konferansen 2015

SUHS-konferansen 2015 ble arrangert 3.- 5. november 2015 på Clarion Hotel & Congress  Trondheim. Hovedtema var "Endring i sikte - nye IKT-løsninger for morgendagens kunnskapssamfunn.

2015: eksterne sponsorer og deltakeravgift med moms
Deltakeravgiften på SUHS-konferansen 2015 ble, i motsetning til tidligere SUHS-konferanser, fakturert med merverdiavgift. Fakturering med merverdiavgift skyldes skattejuridisk regelverk og vil bli en varig ordning for både SUHS-konferansen og UNINETT-konferansen. Samtidig bidrar midler fra eksterne sponsorer (nytt i 2015) til å holde prisen på et rimelig nivå i forhold til tilsvarende arrangementer.

Takk til alle innledere, deltakere og sponsorer for flotte bidrag og god stemning. Takk også til NTNU Videre for samarbeid om påmelding, registrering og fakturering.

SUHS er en forkortelse for systemer i UH-sektoren. SUHS-konferansen 2015 var den sjuende i rekken, og SUHS er nå godt etablert som årlig møteplass for de som jobber med administrative IKT-systemer på universiteter og høgskoler.