Forelesningsopptak, komplett system - Mediasite

Mediasite er et komplett system for forelesningsopptak. Systemet er bygget opp av opptakere og servere. Systemet tilbyr opptak av en foreleser synkronisert med en vga-kilde (I de fleste tilfeller slides). Avspilling av opptak kan gjøres på de fleste plattformer; Windows, Mac, Linux, IOS, Android (Versjon Ice Cream Sandwich og over) og Blackberry. Tjenesten er et spleiselag der man søker å tilby en bedre tjeneste til en lavere pris enn hva hver enkelt institusjon klarer å tilby selv. 
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten kan bestilles av alle organisasjoner som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfellene være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig til alle.  
Forutsetninger: 

Institusjoner som ønsker å benytte tjenesten må benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet. I tillegg må institusjonen sørge for at at aktuelle lisenser er anskaffet fra produsenten av Mediasite, Sonic Foundry. Dette er et anliggende mellom institusjonen og Sonic Foundry.

Beskrivelse av tjenesten: 

Mediasite kan være kostbart og komplekst å ta i bruk for institusjoner i norsk universitets- og høgskolesektor. Opptakere til systemet er forholdsvis dyre, og man trenger 5-6 servere for å levere og behandle videoer som er tatt opp med systemet. Mediasite-tjenesten fra UNINETT tar sikte på å arrangere driften av disse serverene som et spleiselag mellom deltakende institusjoner. Ved deltakelse i spleiselaget får man tilgang til full funksjonalitet som transkoding mellom videoformater, inkrementell backup og redundante servere. 

Ved å ta i bruk tjenesten vil deltakende institusjoner slippe den investeringen som er nødvendig for å ta i bruk Mediasite, samtidig som man får redusert sine driftskostnader betraktelig ved at utgiftene til disse deles mellom deltakende institusjoner.

Man får også tilgang til en best mulig tjeneste ved at den kunnskapen som alle deltakende institusjoner besitter som brukere vil kunne deles mellom alle.

UNINETT vil ved kontraktsinngåelse tilby nødvendig opplæring for å komme i gang med tjenesten, samt assistere ved oppsett av tjenesten og import av data ved flytting fra eksiterende installasjoner. UNINETT vil ikke tilby brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten men vil tilby nødvendig støtte til superbrukere av tjenesten.

Kostnad: 

Kostnadene ved tjenesten er delt i to; drift og lagring. Driftskostnadene faktureres etter UNINETTs betalingsmodell. Lagringskostnadene faktureres hver enkelt institusjon etter bruk. Pris per TB lagring er NOK 12.000,-

Se ellers mer generell informasjon om UNINETTs prismodell her

Bestillingsinformasjon: 
Organisering av tjenesten: 

Tjenesten forvaltes av UNINETT, som er tildelt lisens på Mediasite Server av Sonic Foundry.

Kontaktinformasjon: