Forelesningsopptak, enkelt system

NB! Tjenesten er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

Relay er et enkelt system for å gjøre opptak av undervisning. Systemet gjør opptak av skjermbilde, lyd og webkamera. Det egner seg også godt til å lage videoveiledninger. Det ferdige opptaket sendes til en server som konverterer opptaket til et utvalg av formater.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er tilgjengelig for alle ansatte ved universiteter og høgskoler som benytter Uninett som internettleverandør. Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfeller være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig for alle.

Forutsetninger: 
  • Brukere som ønsker å benytte tjenesten må være tilknyttet institusjoner som benytter Uninett som internettleverandør
  • Institusjonen må ha mulighet til Feide-innlogging for å få tilgang til støttetjenester
Beskrivelse av tjenesten: 

TechSmith Relay er et system for opptak av forelesninger og presentasjoner, og opptakene publiseres enkelt på nett. Systemet egner seg også til å lage videoveiledninger.

Relay støtter Mac og Windows PC-er, samt mobile enheter som benytter Android eller iOS. På PC gjør programvaren opptak av skjermbilde, lyd og webkamera. På mobile enheter er primærkilde video og lyd. På disse enhetene gjøres det ikke opptak av skjermbilde.

Det ferdige opptaket sendes til TechSmith Relays server som konverterer opptaket til et sett videoformater tilpasset alle plattformer og båndbredder.

Når opptaket er ferdig konvertert vil brukeren motta en e-post med lenker til de ferdige filene. Disse lenkene kan for eksempel benyttes i institusjonens læringsplattform.

For å få tilgang til brukerveiledninger og støttetjenester, ta kontakt med Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Kostnad: 

Kostnadene ved tjenesten er delt i to: drift og lagring. Driftskostnadene deles likt mellom deltakende institusjoner. Lagringskostnadene faktureres hver enkelt institusjon etter bruk. Pris per TB lagring er kr 12 000,–.

Bestillingsinformasjon: 

For bestilling av TechSmith, kontakt Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Organisering av tjenesten: 

Forelesningsopptak, enkelt system er en nasjonal felles tjeneste for UH-sektoren. Tjenesten ble etablert som del av eCampus-programmet og er nå videreført som en enkeltstående tjeneste levert av UNINETT. Organiseringsformen er et samarbeid mellom deltakende institusjoner, der Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning,  er både kundekoordinator og leverandør i egenregi. Institusjonene betaler for å dekke kostnadene knyttet til drift, lisenser og lagring samt Units personalkostnader. 

Tjenesten bygger på programvaren Relay, som er utviklet av TechSmith. Den kjører på en self hosted-løsning, og derfor er Uninett både tjeneste- og driftsleverandør. Lisenser leveres av Comparex Norge AS. Kontrakt ble inngått i juni 2012, og fornyes årlig.

Pålitelighet: 

Tjenestens pålitelighet er basert på drift av virtuelle tjenere hos Uninett. Tre prosesseringstjenere kjører uavhengig av hverandre, i tillegg til en frontend og lagringsløsning. Alle overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter.

Tjenestebilaget representerer en Operational Level Agreement (OLA) mellom Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og virksomheten.

Support: 

Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte.

Kontaktinformasjon: