Forelesningsopptak, enkelt system

Relay er et enkelt system for å gjøre opptak av undervisning. Systemet gjør opptak av det som skjer på skjermen på en PC sammen med lyd og bilde (webcam) fra foreleseren. Det ferdige opptaket sendes til en server som konverterer opptaket til et utvalg av formater.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for alle ansatte ved universiteter og høgskoler som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfeller være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig til alle.
Forutsetninger: 

Brukere som ønsker å benytte tjenesten må være ansatt ved institusjoner som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Videre må de benytte Feide innlogging for å få tilgang til støttetjenester.

Beskrivelse av tjenesten: 

Techsmith Relay er et enkelt system for opptak av forelesninger/presentasjoner og publisering av disse opptakene på nett. 

Systemet støtter Mac og Windows PCer samt mobile enheter som benytter Android eller iOS. På PC gjør programvaren opptak av det som skjer på skjermen samt lyd/webkamera (valgfritt). På mobil app er primærkilde video og lyd (ikke skjerm). 

Når et opptak er ferdig sendes dette til Techsmith Relay server som konverterer opptaket til et sett av videoformater tilpasset alle plattformer og båndbredder.

Når opptaket er ferdig konvertert på server vil bruker motta en epost med lenker til de ferdige filene. Disse lenkene kan for eksempel benyttes i institusjonens LMS.

For brukerveiledninger og støttetjenester, ta kontakt med oss på epost

Kostnad: 

Kostnadene ved tjenesten er delt i to; drift og lagring. Driftskostnadene deles likt mellom de deltakende institusjoner. Lagringskostnadene faktureres hver enkelt institusjon etter bruk. Pris per TB lagring er NOK 12.000,-

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med oss for bestilling av Techsmith her så hjelper vi deg videre.

Organisering av tjenesten: 

"Enkelt system for forelesningsopptak" er en nasjonal felles tjeneste for norsk UH-sektor, etablert som del av eCampus-programmet og nå videreført som en enkeltstående tjeneste levert av UNINETT. Organiseringsformen er et samarbeid mellom deltagende institusjoner, der UNINETT er både kundekoordinator og leverandør i egenregi. Institusjonene betaler for å dekke kostnadene knyttet til drift, lisenser og lagring, samt UNINETTs personalkostnader. 

Tjenesten bygger på programvaren Relay utviklet av TechSmith og kjører på en self-hosted løsning, derfor er UNINETT både tjeneste- og driftsleverandør. Lisenser leveres av Comparex Norge AS. Kontrakt ble inngått i juni 2012, og fornyes hvert år.

Kontaktinformasjon: