Systemtjenester

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

De kundetjenester som har en bakenforliggende systemteknisk implmentasjon er utført av systemtjenester. Systemtjenester inneholder en beskrivelse av tekniske aspekter som for eksempel installasjon, drift og oppgraderinger. En systemtjeneste kan være en sammenstilling av flere andre underliggende systemtjenester slik man forventer i et tjenesteorientert arkitektur. Relevante roller/ansvarlige er:

Grunnleggende systemtjenesteattributter (definerer hva drift skal levere):

 • Systemtjeneste ID
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Tilgang (brukergruppen som skal ha tilgang til tjenesten)
 • Pålitelighet
  • Ingen lovnad om drift-støtte
  • Standard (siktemålet eller SLS)
   • Feilrate (MTBF) > 2 måneder
   • Feilvarighet (MTTR) < 24 timer
  • Høy (siktemålet eller SLS)
   • Feilrate (MTBF) > 1 år
   • Feilvarighet (MTTR) < 2 timer
 • Status (eksperimentell, pilot, produksjon, utfasing)

NB: Pålitelighet skal være minst like god som forventet pålitelighet definert i kundetjenesten

En kundetjeneste kan være uten systemtjeneste eller ha én (og bare én) systemtjeneste.  Dette sikrer at ansvaret for at alle systemtjenester fungerer sammen faller på en enkelt systemansvarlig.