Bjørn og Hildegunn i en sofa

Teams Community

Jobber du med drift og forvaltning av Microsoft Teams? Uninett tilbyr "Teams Community" for sine kunder - et nettforum der du får mulighet til å bygge nettverk og dele kompetanse og erfaring på tvers av institusjoner i kunnskapssektoren.

To ganger i uken arrangeres det møter på video som Uninett fasiliterer, i tillegg til "Teams tirsdag med Microsoft" med nytt og nyttig presentert av Microsoft. Det holdes også spesifikke temamøter for en dypere gjennomgang av aktuelle tema. 

Dette samarbeidet gir en unik mulighet til å samles for å utveksle erfaring og kunnskap, finne en beste felles praksis, og for å møte leverandører med et felles mål om hva som er best for små og store universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre. 

 

Sammen hever vi vår kompetanse knyttet til Microsoft Teams som kommer din institusjon til gode!

Illustrasjon/ikon av to hender som folder seg rundt en hjerne

Kompetanse- og erfaringsdeling 

Illustrasjon/ikon av ei lyspære over ei bok

Tilgang til beste praksis 

Illustrasjon/ikon av tre hender

Tett samarbeid med leverandører

Bli med i Teams community!

Teams Community er en tjeneste som alle våre kunder kan slutte seg til. 
Tjeneste har en årlig kontingent på 20.000 kroner. 

 

Kommende temaer i Teams Community: 

I Temas Community holdes spesifikke temamøter for en dypere gjennomgang på aktuelle tema. 

Temaer under planlegging -  dato kommer:

Presentasjoner:

  • Ctelo presenterer integrasjoner og løsninger med Teams 
  • “Grøntprodusentenes Samarbeidsråd” - hvordan de bruker Teams som samhandlingsverktøy for å effektivisere kommunikasjon og samarbeid over hele landet. 
  • Fra Microsoft får vi besøk av Dag Nyrud, direktør for “Modern Workplace”. Han skal gi oss et innblikk noen visjoner om bruk av Teams som plattform i organisasjonen. 

Workshops:

  • Workshop om beste praksis for bruk av Teams som samarbeidsvektøy på tvers av ulike organisasjoner. Bytte av brukerprofiler, deling av dokumenter og kataloger på tvers, oversikt over tilganger. Det er ulike måter å løse ting på, men mye usikkerhet om hva som er det beste budskapet å gi brukerne. Sammen med Microsoft vil vi utforske med mål om å kunne komme frem til en felles beste praksis for UH. 
  • Workshop om GDPR og 3dje-parts integrasjoner i Teams. Noen 3dje-parts integrasjoner er interessant for flere i UH og det er ønskelig å kartlegge disse med hensyn til GDPR. En felles databank kan danne grunnlaget for en forenklet prosess for den enkelte organisasjon. Dette er en workshop for å begynne dette arbeidet. 

Konferanse

  • Teams konferansen i mars 2022. Det blir en heldags, fysisk konferanse med Teams i fokus. Her kommer eksperter fra Microsoft og andre produsenter og leverandører. Konferansen vil være i Oslo.